สถาบันส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจสุขภาพและความงาม เปิดอบรมหลักสูตร เพื่อประกอบธุรกิจสุขภาพและความงาม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          


Translate Site

ฝ่ายฝึกอบรม

สถาบันสอนนวดไทย และสปา Massage and Spa

เรียนเพ้นท์เล็บฟรี เรียนเพ้นท์เล็บฟรี เรียนเพ้นท์เล็บฟรี เรียนเพ้นท์เล็บฟรี

หลักสูตร เพ้นท์เล็บ

     สถาบันสอนการตกแต่งเล็บคุณภาพมาตรฐานอันดับ 1 ที่ได้รับความไว้วางใจจากนักเรียนมากเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย 

สอนเพ้นท์เล็บด้วยนโยบายรับประกันการสอน เรียนไม่จำกัดชั่วโมงเรียน สอนเพ้นท์เล็บ ตกแต่งเล็บ ตั้งแต่ผู้เริ่มต้นจนเป็นมืออาชีพ สามารถประกอบธุรกิจได้แบบมืออาชีพ

หลักสูตรที่ครอบคลุม ทีมอาจารย์ที่เป็นมืออาชีพอันดับ 1 ซึ่งแต่ละท่านได้รับการอบรมในถ่ายทอดวิชาการสอนอย่างเป็นระบบ (แจกอุปกรณ์ครบให้นำกลับบ้านไม่ต้องซื้อเพิ่ม คู่มือภาษาไทย ซีดีขั้นตอนการเรียนภาษาไทยลิขสิทธิ์ของสถาบันฟรี) 

ใบประกาศรับรองโดยกระทรวงการต่างประเทศ สมาคมศิลปะการตกแต่งเล็บแห่งประเทศไทย สมาคมพัฒนาศิลปาชีพ

สถาบันสอนเพ้นท์เล็บเชิงธุรกิจครบวงจรและทีมอาจารย์ ผู้มีความรู้ ความสามารถและทักษะด้านศิลปะ ประกอบกับเทคนิคการถ่ายทอดความรู้ การเพ้นท์เล็บจึงเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจ จากนักเรียนเพ้นท์เล็บรวมถึง ผู้ประกอบธุรกิจเพ้นท์เล็บ ปีละ 300-500คน ที่เข้ารับการอบรมศิลปะการตกแต่งเล็บกับเรา มีทั้งเปิดร้านเพ้นท์เล็บในประเทศ และร้านเพ้นท์เล็บต่างประเทศ 

นอกจากนั้นเรายังมีทีมอาจารย์ด้านการบริหารจัดการธุรกิจเพ้นท์เล็บที่คอยดูแลให้คำปรึกษา นักเรียนที่สนใจเปิดร้านเพ้นท์เล็บ ให้สามารถบริหารธุรกิจแบบมีกลยุทธ์

 


 

1. หลักสูตรเพ้นท์เล็บมืออาชีพ

     หลักสูตรเพ้นท์เล็บมืออาชีพซึ่งมีการเรียนการสอนมากกว่า 19 หลักสูตรครอบคลุมและครบถ้วนสำหรับการเป็นช่างและการเปิดร้านเป้นของตัวเอง

1.หลักสูตรเพ้นท์เล็บสำหรับผู้เริ่มต้น
2.หลักสูตรต่อเล็บ Acrylic Nail tip Extension
3.
หลักสูตรต่อเล็บ Acrylic Nail form Extension
4.หลักสูตรต่อเล็บ UV-Gel Nail tip Extension
5.หลักสูตรต่อเล็บ UV-Gel Nail Form Extension
6.หลักสูตรต่อเล็บ Acrylic Nail Pattern Extension
7.หลักสูตรต่อเล็บ 3D Acrylic
8.หลักสูตรต่อเล็บ 3D UV-Gel
9.หลักสูตรการทำสปามือเท้า
       10.
หลักสูตรการทำเล็บมือเท้า
       11.ปัจจัยที่มีผลกับความสำเร็จในอาชีพและธุรกิจเพ้นท์เล็บ
       12.หลักสูตรเทคนิคการทาสีเล็บ
       13.หลักสูตรต่อเล็บ Fusion Acrylic UV Gel Nail                         Extension
       14.หลักสูตรเพ้นท์เล็บในน้ำ ( Marble Nail Art )
       15.หลักสุตรการปั๊มลาย ( Stamp Nail Art )
       16.หลักสูตร Fading Technique
       17.หลักสูตร Jewels การตกแต่งเล็บแบบญี่ปุ่น
       18.หลักสูตรการเตรียมเล็บมืออาชีพ ( NAC )
       19.กลยุทธ์การบริหารจัดการธุรกิจเพ้นท์เล็บแบบมืออาชีพ

  เป็นหลักสูตรสำคัญและเริ่มต้นของช่างเพ้นท์เล็บทกคนต้องเรียนรู้และเพื่อความเป้นมืออาชีพ   เพราะคือพื้นฐานของการใช้พู่กัน การควบคุมในเรื่องของน้ำหนัก และทิศทางของพู่กันที่เพ้นท์ลงบนเล็บในทิศทางที่ตรงกับความต้องการ
หลักสูตรเพ้นท์เล็บมืออาชีพก็ยังคงได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน  ไม่ว่าจะเปิดร้านเล็ก หรือใหญ่ก็ตามและจากต้นทุนที่ไม่มากนัก ก็สามารถสร้างรายได้ที่ดีให้กับเจ้าของร้านได้เป็นอย่างมาก
2. หลักสูตร การเพ้นท์เล็บและต่อเล็บ

2.การเพ้นท์เล็บ มืออาชีพ Low couse  !!!

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : 9,999 บาท
ระยะเวลาเรียน : 5 วัน

รายละเอียดหลักสูตร :

วันที่ 1 อาชีพและธุรกิจเพ้นท์เล็บ สำหรับผู้เริ่มต้น

10.00-12.00 ปัจจัยที่มีผลกับความสำเร็จในธุรกิจเพ้นท์เล็บ
12.00-13.30 องค์ความรู้ ที่จำเป็นในธุรกิจเพ้นท์เล็บ
13.30-14.30 พักกลางวัน
14.30-15.30 การฝึกเพ้นท์ลายตามแบบฝึกหัด บนกระดาษ
15.30-16.30 สอนการทาสีเล็บบนเล็บปลอม
16.30-17.30 การฝึกเพ้นท์บนเล็บปลอมตามที่ออกแบบไว้ สอนเคลือบเงาเล็บหลังเพ้นท์เสร็จ


วันที่ 2 เพ้นท์เล็บมืออาชีพ

10.00-11.00 เรียนการฝึกเพ้นท์ แบบฝึกหัดลายที่ 1-5 บนกระดาษ
11.00-12.00 เรียนการออกแบบลายบนกระดาษ สอนวาดลายเส้น และใบไม้เพิ่มเติม
12.00-13.30 เรียน Nac System  เพื่อทำความสะอาดมือ และเล็บ
13.30-14.30 พักกลางวัน
14.30-15.30 เรียนการทาสีเล็บ การเฟร้นซ์ปลายบนเล็บปลอม  และ การทำ Fading Technique
15.30-16.30 เรียนเพ้นท์เล็บลายต่างๆ ตามที่ได้ฝึกออกแบบไว้กับเล็บปลอม
16.30-17.30 เรียนการตกแต่ง Jewels


วันที่ 3 ต่อเล็บอะคริลิค เนลแพทเทิร์น

10.00-11.00 อธิบายการใช้งานของวัสดุอุปกรณ์ และวิธีการทำความสะอาดของอุปกรณ์หลังใช้งานเสร็จ
11.00-12.00 เรียนการเตรียมเล็บ และฝึกปฎิบัติ ต่อเล็บอะคริลิค เนลแพทเทิร์น แบบฝังลายกากเพชรบนเล็บแพทเทิร์นก่อนเพื่อให้เรียนรู้การทำงานของอะคริลิคกับโมโนเมอร์ก่อนต่อบนเล็บจริง  และเรียนการตะไบแต่งทรง
12.00-13.30 ฝึกปฎิบัติ ต่อเล็บอะคริลิค เนลแพทเทิร์นแบบปลายกากเพชร กับเล็บจริง
13.30-14.30 พักกลางวัน
14.30-16.30 ฝึกปฎิบัติ ต่อเล็บอะคริลิค เนลแพทเทิร์น แบบปลายกากเพชร และแบบปลายสี กับเล็บจริง
16.30-17.30 เรียนการถอดเล็บ และการบำรุงรักษาเล็บหลังถอด


สิ่งที่นักเรียนจะได้รับ

1. เข้าใจและเห็นภาพรวมของอาชีพและธุรกิจเพ้นท์เล็บ ตั้งแต่เริ่มต้น 
2. ทาสีเล็บด้วยเทคนิคมืออาชีพ 
3 สามารถเพ้นท์เล็บเบื้องต้นได้
4. สามารถรับงานต่อเล็บเบื้องต้นได้
5. ได้เรียนรู้การทำความสะอาด NAC System
6 เรียนรู้วิธีการถอดเล็บที่ถูกวิธี
7 การบำรุงเล็บหลังถอด

3. การต่อเล็บ Avance อะคริลิค และยูวีเจล

3.ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : 6,000 บาท เต็ม !!!
ระยะเวลาเรียน : 5 วัน

รายละเอียดหลักสูตร :

วันที่ 1 อาชีพและธุรกิจเพ้นท์เล็บ สำหรับผู้เริ่มต้น

10.00-12.00 ปัจจัยที่มีผลกับความสำเร็จในธุรกิจเพ้นท์เล็บ
12.00-13.30 องค์ความรู้ ที่จำเป็นในธุรกิจเพ้นท์เล็บ
13.30-14.30 พักกลางวัน
14.30-15.30 การฝึกเพ้นท์ลายตามแบบฝึกหัด บนกระดาษ
15.30-16.30 สอนการทาสีเล็บบนเล็บปลอม
16.30-17.30 การฝึกเพ้นท์บนเล็บปลอมตามที่ออกแบบไว้ สอนเคลือบเงาเล็บหลังเพ้นท์เสร็จ

วันที่ 2 เพ้นท์เล็บมืออาชีพ

10.00-11.00 เรียนการฝึกเพ้นท์ แบบฝึกหัดลายที่ 1-5 บนกระดาษ
11.00-12.00 เรียนการออกแบบลายบนกระดาษ สอนวาดลายเส้น และใบไม้เพิ่มเติม
12.00-13.30 เรียน Nac System เพื่อทำความสะอาดมือ และเล็บ
13.30-14.30 พักกลางวัน
14.30-15.30 เรียนการทาสีเล็บ การเฟร้นซ์ปลายบนเล็บปลอม และ การทำ Fading Technique
15.30-16.30 เรียนเพ้นท์เล็บลายต่างๆ ตามที่ได้ฝึกออกแบบไว้กับเล็บปลอม
16.30-17.30 เรียนการตกแต่ง Jewels

วันที่ 3 ต่อเล็บอะคริลิค เนลแพทเทิร์น

10.00-11.00 อธิบายการใช้งานของวัสดุอุปกรณ์ และวิธีการทำความสะอาดของอุปกรณ์หลังใช้งานเสร็จ
11.00-12.00 เรียนการเตรียมเล็บ และฝึกปฎิบัติ ต่อเล็บอะคริลิค เนลแพทเทิร์น แบบฝังลายกากเพชรบนเล็บแพทเทิร์นก่อนเพื่อให้เรียนรู้การทำงานของอะคริลิคกับโมโนเมอร์ก่อนต่อบนเล็บจริง และเรียนการตะไบแต่งทรง
12.00-13.30 ฝึกปฎิบัติ ต่อเล็บอะคริลิค เนลแพทเทิร์นแบบปลายกากเพชร กับเล็บจริง
13.30-14.30 พักกลางวัน
14.30-16.30 ฝึกปฎิบัติ ต่อเล็บอะคริลิค เนลแพทเทิร์น แบบปลายกากเพชร และแบบปลายสี กับเล็บจริง
16.30-17.30 เรียนการถอดเล็บ และการบำรุงรักษาเล็บหลังถอด

วันที่ 4 การต่อเล็บอะคริลิค

10.00-10.30 อธิบายการใช้งานของวัสดุอุปกรณ์ และวิธีการทำความสะอาดของอุปกรณ์หลังใช้งานเสร็จ
10.30-12.00 เรียนการเตรียมเล็บ และฝึกปฎิบัติ ต่อเล็บอะคริลิคด้วยทิปปลายขาว
12.00-13.30 เรียนการต่อเล็บอะคริลิคทิปใส ฝังลาย
13.30-14.30 พักกลางวัน
14.30-16.30 เรียนการต่อเล็บอะคริลิคแบบขึ้นฟอร์ม ฝังลายกากเพชร
16.30-17.30 เรียนการถอดเล็บ และการบำรุงรักษาเล็บหลังถอด

วันที่ 5 การต่อเล็บยูวีเจล

10.00-10.30 อธิบายการใช้งานของวัสดุอุปกรณ์ และวิธีการทำความสะอาดของอุปกรณ์หลังใช้งานเสร็จ
10.30-12.00 เรียนการเตรียมเล็บ และฝึกปฎิบัติ ต่อเล็บยูวีเจลด้วยทิปปลายขาว
12.00-13.30 เรียนการเตรียมเล็บ และฝึกปฎิบัติ ต่อเล็บยูวีเจลด้วยทิปใส ฝังลายด้วยการเพ้นท์ลายด้วยสีเจล
13.30-14.30 พักกลางวัน
14.30-16.30 เรียนการต่อเล็บยูวีเจล แบบขึ้นฟอร์ม ฝังลายกากเพชร
16.30-17.30 เรียนการเติมโคนเล็บ วิธีการถอดเล็บ และการบำรุงรักษาเล็บหลังถอด

สิ่งที่นักเรียนจะได้รับ

1. เข้าใจและเห็นภาพรวมของอาชีพและธุรกิจเพ้นท์เล็บ ตั้งแต่เริ่มต้น 
2. ทาสีเล็บด้วยเทคนิคมืออาชีพ 
3 สามารถเพ้นท์เล็บเบื้องต้นได้
4. สามารถรับงานต่อเล็บเบื้องต้นได้
5. ได้เรียนรู้การทำความสะอาด NAC System
6. เรียนรู้วิธีการถอดเล็บที่ถูกวิธี
7. การบำรุงเล็บหลังถอด

4. การเพ้นท์เล็บ 3D อะคริลิค และ 3D เจล

3.ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : 9,000 บาท เต็ม !!!
ระยะเวลาเรียน : 7 วัน

รายละเอียดหลักสูตร :

วันที่ 1 อาชีพและธุรกิจเพ้นท์เล็บ สำหรับผู้เริ่มต้น

10.00-12.00 ปัจจัยที่มีผลกับความสำเร็จในธุรกิจเพ้นท์เล็บ
12.00-13.30 องค์ความรู้ ที่จำเป็นในธุรกิจเพ้นท์เล็บ
13.30-14.30 พักกลางวัน
14.30-15.30 การฝึกเพ้นท์ลายตามแบบฝึกหัด บนกระดาษ
15.30-16.30 สอนการทาสีเล็บบนเล็บปลอม
16.30-17.30 การฝึกเพ้นท์บนเล็บปลอมตามที่ออกแบบไว้ สอนเคลือบเงาเล็บหลังเพ้นท์เสร็จ

วันที่ 2 เพ้นท์เล็บมืออาชีพ

10.00-11.00 เรียนการฝึกเพ้นท์ แบบฝึกหัดลายที่ 1-5 บนกระดาษ
11.00-12.00 เรียนการออกแบบลายบนกระดาษ สอนวาดลายเส้น และใบไม้เพิ่มเติม
12.00-13.30 เรียน Nac System เพื่อทำความสะอาดมือ และเล็บ
13.30-14.30 พักกลางวัน
14.30-15.30 เรียนการทาสีเล็บ การเฟร้นซ์ปลายบนเล็บปลอม และ การทำ Fading Technique
15.30-16.30 เรียนเพ้นท์เล็บลายต่างๆ ตามที่ได้ฝึกออกแบบไว้กับเล็บปลอม
16.30-17.30 เรียนการตกแต่ง Jewels

วันที่ 3 ต่อเล็บอะคริลิค เนลแพทเทิร์น

10.00-11.00 อธิบายการใช้งานของวัสดุอุปกรณ์ และวิธีการทำความสะอาดของอุปกรณ์หลังใช้งานเสร็จ
11.00-12.00 เรียนการเตรียมเล็บ และฝึกปฎิบัติ ต่อเล็บอะคริลิค เนลแพทเทิร์น แบบฝังลายกากเพชรบนเล็บแพทเทิร์นก่อนเพื่อให้เรียนรู้การทำงานของอะคริลิคกับโมโนเมอร์ก่อนต่อบนเล็บจริง และเรียนการตะไบแต่งทรง
12.00-13.30 ฝึกปฎิบัติ ต่อเล็บอะคริลิค เนลแพทเทิร์นแบบปลายกากเพชร กับเล็บจริง
13.30-14.30 พักกลางวัน
14.30-16.30 ฝึกปฎิบัติ ต่อเล็บอะคริลิค เนลแพทเทิร์น แบบปลายกากเพชร และแบบปลายสี กับเล็บจริง
16.30-17.30 เรียนการถอดเล็บ และการบำรุงรักษาเล็บหลังถอด

วันที่ 4 การต่อเล็บอะคริลิค

10.00-10.30 อธิบายการใช้งานของวัสดุอุปกรณ์ และวิธีการทำความสะอาดของอุปกรณ์หลังใช้งานเสร็จ
10.30-12.00 เรียนการเตรียมเล็บ และฝึกปฎิบัติ ต่อเล็บอะคริลิคด้วยทิปปลายขาว
12.00-13.30 เรียนการต่อเล็บอะคริลิคทิปใส ฝังลาย
13.30-14.30 พักกลางวัน
14.30-16.30 เรียนการต่อเล็บอะคริลิคแบบขึ้นฟอร์ม ฝังลายกากเพชร
16.30-17.30 เรียนการถอดเล็บ และการบำรุงรักษาเล็บหลังถอด

วันที่ 5 การต่อเล็บยูวีเจล

10.00-10.30 อธิบายการใช้งานของวัสดุอุปกรณ์ และวิธีการทำความสะอาดของอุปกรณ์หลังใช้งานเสร็จ
10.30-12.00 เรียนการเตรียมเล็บ และฝึกปฎิบัติ ต่อเล็บยูวีเจลด้วยทิปปลายขาว
12.00-13.30 เรียนการเตรียมเล็บ และฝึกปฎิบัติ ต่อเล็บยูวีเจลด้วยทิปใส ฝังลายด้วยการเพ้นท์ลายด้วยสีเจล
13.30-14.30 พักกลางวัน
14.30-16.30 เรียนการต่อเล็บยูวีเจล แบบขึ้นฟอร์ม ฝังลายกากเพชร
16.30-17.30 เรียนการเติมโคนเล็บ วิธีการถอดเล็บ และการบำรุงรักษาเล็บหลังถอด

วันที่ 6 3D อะคริลิค (10 ลาย)

10.00-10.20 อธิบายการใช้งานของวัสดุอุปกรณ์  และวิธีการทำความสะอาดของอุปกรณ์หลังใช้งานเสร็จ
10.20-12.00 เรียนการปั้น ลายหัวใจ ปั้นลายโบ ลายดอกกลม
12.00-13.30 เรียนปั้นลายสตรอเบอร์รี่ ลายดอกแหลม
13.30-14.30 พักกลางวัน
14.30-15.30 ลายกุหลาบซ้อน ชบา  ใบไม้
15.30-16.00 เรียนปั้นลายซากุระ  ลีลาวดี
16.00-16.30 เตรียมทำกระดาษกาวเพื่อติดเล็บปลอม และทาสีทาเล็บ 5 เล็บ
16.30-17.30 ทดสอบ โดยการปั้นลงบนเล็บปลอม 5  เล็บ และตกแต่ง Jewels ให้สวยงาม

วันที่ 7 3D เจล (10 ลาย)

10.00-10.20 อธิบายการใช้งานของวัสดุอุปกรณ์  และวิธีการทำความสะอาดของอุปกรณ์หลังใช้งานเสร็จ
10.20-12.00 เรียนการปั้นลายดอกกลม ท๊อฟฟี่
12.00-13.30 เรียนปั้นลายสตรอเบอรี่  เชอรี่  ไอศครีม
13.30-14.30 พักกลางวัน
14.30-15.30 เรียนปั้นลายกุหลาบชั้นเดียว  ปั้นลายกุหลาบซ้อน   ใบไม้
15.30-16.00 เรียนปั้นลายโบ  ลายหัวใจ
16.00-16.30 เตรียมทำกระดาษกาวเพื่อติดเล็บปลอม และทาสีทาเล็บ 5 เล็บ
16.30-17.30 ทดสอบ โดยการปั้นลงบนเล็บปลอม 5  เล็บ และตกแต่ง Jewels ให้สวยงาม

สิ่งที่นักเรียนจะได้รับ

1. เข้าใจและเห็นภาพรวมของอาชีพและธุรกิจเพ้นท์เล็บ ตั้งแต่เริ่มต้น 
2. ทาสีเล็บด้วยเทคนิคมืออาชีพ 
3 สามารถเพ้นท์เล็บเบื้องต้นได้
4. สามารถรับงานต่อเล็บเบื้องต้นได้
5. สามารถเพ้นท์ลายนูน (3D) เบื้องต้นได้ 
6. ได้เรียนรู้การทำความสะอาด NAC System
7. เรียนรู้วิธีการถอดเล็บที่ถูกวิธี
8. การบำรุงเล็บหลังถอด

About Us

     Crystal Professional คือ แบรนด์สินค้าในกลุ่มสุขภาพและความงาม  ได้แก่ Crystal Nail, Crystal Spa และ Crystal Eyebrows เรามีประสบการณ์มามากกว่า 10 ปี แต่เรายังไม่หยุดที่จะพัฒนา เราจึงได้พัฒนาสถาบันการเรียนการสอนด้านสุขภาพและความงามครบวงจร เรามีหลักสูตรให้ท่านได้ทดลองเรียนฟรีก่อน 1 วัน หลักสูตรที่เปิดได้แก่ หลักสูตรเพ้นท์เล็บ หลักสูตรนวดไทย หลักสูตรสปา หลักสูตรสักคิ้วสามมิต หลักสูตรแต่งหน้า หลักสูตรทำผม หลักสูตรโยคะ 

สนใจเรียนกับเราติดต่อสอบถามได้ที่

     สายนวดไทยและ สปา : 081-375-2200

     สักคิ้ว : 089-891-4442

     ทำเล็บ : 081-867-7007

     Add Line : 098-818-1624Courses

Products

(C) Copyright 2013 All Right Reserved by Crystal Professional.com