สถาบันส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจสุขภาพและความงาม เปิดอบรมหลักสูตร เพื่อประกอบธุรกิจสุขภาพและความงาม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          


Translate Site

ฝ่ายฝึกอบรม

สถาบันสอนนวดไทย และสปา Massage and Spa

   

เรียนสปาฟรี เรียนสปาฟรี เรียนสปาฟรี เรียนสปาฟรี
เรียนสปาฟรี เรียนสปาฟรี เรียนสปาฟรี เรียนสปาฟรี

หลักสูตรสปา

     นวดไทยและสปา ธุรกิจมาแรงระดับสากล ธุรกิจที่มีช่องทางและยังขาดบุคลากรอีกมาก ทั้งยังเป็นอาชีพที่หลายคนให้ความสนใจด้วยถือเป็นอาชีพผู้ให้และได้ช่วยคนทางด้านสุขภาพ Crystal Professional Academy จึงพร้อมจะพาท่านเข้าสู่ธุรกิจนวดไทยและสปา ด้วยองค์ความรู้และการบริหารจัดการที่ถูกต้องและสมบูรณ์ ด้วยหลักสูตรคุณภาพดังต่อไปนี้...

1. หลักสูตรสุคนธบำบัด (Aroma Therapy) อ่านต่อคลิ๊ก
2. หลักสูตรสุคนธบำบัดแบบมืออาชีพ (Professional Aroma Therapy) อ่านต่อคลิ๊ก 


 

1. หลักสูตรสุคนธนบำบัด หรือ Aroma Therapy

     สุคนธบำบัด เป็นศาสตร์ที่กำลังได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลายในสถาบันที่เรียกว่า “สปา”ซึ่งเป็นศาสตร์เกี่ยวกับการนำสารหอม (Aroma) ที่ได้จากธรรมชาติมาใช้เพื่อปรับสมดุลให้กับร่างกาย จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลบำบัดและรักษาตัวที่เกิดจากสภาวะเครียด อ่อนล้าทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจเป็นอย่างยิ่ง สามารถนำมาผสมผสานเข้ากับศาสตร์ทางด้านอื่นๆ เช่น การนวด การกดจุด หรือวารีบำบัด เป็นต้น เพื่อช่วยในการบำบัด บรรเทาอาการ ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย กระปรี้กระเปร่าหรือ ใช้ส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง

จุดเด่นของหลักสูตร

• เข้าใจหลักการที่แท้จริงของสุคนธบำบัด หรือ Aroma Therapy
• เข้าใจและชำนาญการเลือกใช้ชนิดของน้ำมันหอมระเหยให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
• เข้าใจและรู้ถึงสรรพคุณของน้ำมันหอมระเหยแต่ละชนิดนำมาผสมผสานกับการนวด

รายละเอียดหลักสูตร:

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : ฟรี
ระยะเวลาเรียน : 2 วัน
หลักสูตรนี้เหมาะกับ : บุคคลทั่วไปที่สนใจในธุรกิจนวด Aroma Therapy

วันที่ 1 สุคนธบำบัด หรือ Aroma Therapy สำหรับผู้เริ่มต้น

10.00-10.30 กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเรียน
เรียนภาคทฤษฎี
10.30-13.30 เรียนภาคทฤษฎี
- ปัจจัยที่มีผลกับความสำเร็จในธุรกิจนวดไทยและสปา
 - องค์ความรู้ ที่จำเป็นในธุรกิจนวดไทยและสปา
- Anatomy & Physiology
13.30-14.30 พักกลางวัน
14.30-16.30

เรียนภาคทฤษฎี
- สุคนธบำบัด หรือ Aroma Therapy

16.30-18.00 สอบภาคทฤษฎี

วันที่ 2 สุคนธบำบัด หรือ Aroma Therapy สำหรับผู้เริ่มต้น

10.00-10.30 กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเรียน
เรียนภาคทฤษฎี
10.30-13.30 เรียนภาคปฏิบัติ
- เทคนิคการนวดน้ำมัน SET A
13.30-14.30 พักกลางวัน
14.30-17.30

เรียนภาคปฏิบัติ
- เทคนิคการนวดน้ำมัน SET B

16.30-18.00 สอบภาคทฤษฎี

สิ่งที่นักเรียนจะได้รับ

1เข้าใจและเห็นภาพรวมของอาชีพและธุรกิจนวดไทยและสปาตั้งแต่เริ่มต้น
2เข้าใจในทฤษฎีสุคนธบำบัด หรือ Aroma Therapy
3สามารถนวดได้อย่างถูกวิธี


2. หลักสูตร สุคนธบำบัด หรือ Aroma Therapy แบบมืออาชีพ


รายละเอียดหลักสูตร

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : 4,500 บาท
ระยะเวลาเรียน : 5 วัน
หลักสูตรนี้เหมาะกับ : บุคคลทั่วไปที่สนใจในธุรกิจนวด Aroma Therapy

วันที่ 1 สุคนธบำบัด หรือ Aroma Therapy สำหรับผู้เริ่มต้น

10.00-10.30 กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเรียน
เรียนภาคทฤษฎี
10.30-13.30 เรียนภาคทฤษฎี
- ปัจจัยที่มีผลกับความสำเร็จในธุรกิจนวดไทยและสปา
- องค์ความรู้ ที่จำเป็นในธุรกิจนวดไทยและสปา
- Anatomy & Physiology
13.30-14.30 พักกลางวัน
14.30-16.30

เรียนภาคทฤษฎี
- สุคนธบำบัด หรือ Aroma Therapy

16.30-18.00 สอบภาคทฤษฎี

วันที่ 2 สุคนธบำบัด หรือ Aroma Therapy สำหรับผู้เริ่มต้น

10.00-10.30 กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเรียน
เรียนภาคทฤษฎี
10.30-13.30 เรียนภาคปฏิบัติ
- เทคนิคการนวดน้ำมัน
SET A
13.30-14.30 พักกลางวัน
14.30-17.30

เรียนภาคปฏิบัติ
- เทคนิคการนวดน้ำมัน
SET B

16.30-18.00 สอบภาคทฤษฎี

วันที่ 3 สุคนธบำบัด หรือ Aroma Therapy แบบมืออาชีพ

10.00-10.30 กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเรียน
10.30-13.30 เรียนภาคปฏิบัติ
- เทคนิคการนวดน้ำมัน
SET A
(ท่าขาด้านหลัง/หลัง/ท่าขาด้านหน้า)
13.30-14.30 พักกลางวัน
14.30-17.30

เรียนภาคปฏิบัติ
- เทคนิคการนวดน้ำมัน
SET B
(ท่าขาด้านหลัง/หลัง/ท่าขาด้านหน้า)

17.30-18.00 เทคนิคการตกแต่งเตียง พับผ้า เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

วันที่ 4 สุคนธบำบัด หรือ Aroma Therapy แบบมืออาชีพ

10.00-10.30 กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเรียน
10.30-13.30 เรียนภาคปฏิบัติ
- เทคนิคการนวดน้ำมัน
SET A
(ท้อง/แขน/คอ/บ่า/ไหล่/ศีรษะ/หลังท่านั่ง)
13.30-14.30 พักกลางวัน
14.30-17.30

เรียนภาคปฏิบัติ
- เทคนิคการนวดน้ำมัน
SET B
(ท้อง/แขน/คอ/บ่า/ไหล่/ศีรษะ/หลังท่านั่ง)

17.30-18.00 เทคนิคการตกแต่งเตียง พับผ้า เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

วันที่ 5 สุคนธบำบัด หรือ Aroma Therapy แบบมืออาชีพ

10.00-10.30 กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเรียน
10.30-12.00 ทบทวนภาคปฏิบัติ
- ท่านวด Aroma Therapy SET A
12.00-13.30 สอบภาคปฏิบัติ
- ท่านวด Aroma Therapy SET A
13.30-14.30 พักกลางวัน
14.30-16.00 ทบทวนภาคปฏิบัติ
- ท่านวด Aroma Therapy SET B
16.00-17.30

สอบภาคปฏิบัติ
- ท่านวด Aroma Therapy SET B

 

สิ่งที่นักเรียนจะได้รับ

1. เข้าใจและเห็นภาพรวมของอาชีพและธุรกิจนวดไทยและสปาตั้งแต่เริ่มต้น
2. เข้าใจในทฤษฎีสุคนธบำบัด หรือ Aroma Therapy
3. ชำนาญการเลือกใช้ชนิดของน้ำมันหอมระเหยให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
4. สามารถตกแต่งเตียง พับผ้า เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มได้

5. นวดด้วยเทคนิคมืออาชีพ
6. สามารถนวดเบื้องต้นได้

About Us

     Crystal Professional คือ แบรนด์สินค้าในกลุ่มสุขภาพและความงาม  ได้แก่ Crystal Nail, Crystal Spa และ Crystal Eyebrows เรามีประสบการณ์มามากกว่า 10 ปี แต่เรายังไม่หยุดที่จะพัฒนา เราจึงได้พัฒนาสถาบันการเรียนการสอนด้านสุขภาพและความงามครบวงจร เรามีหลักสูตรให้ท่านได้ทดลองเรียนฟรีก่อน 1 วัน หลักสูตรที่เปิดได้แก่ หลักสูตรเพ้นท์เล็บ หลักสูตรนวดไทย หลักสูตรสปา หลักสูตรสักคิ้วสามมิต หลักสูตรแต่งหน้า หลักสูตรทำผม หลักสูตรโยคะ 

สนใจเรียนกับเราติดต่อสอบถามได้ที่

     สายนวดไทยและ สปา : 081-375-2200

     สักคิ้ว : 089-891-4442

     ทำเล็บ : 081-867-7007

     Add Line : 098-818-1624Courses

Products

(C) Copyright 2013 All Right Reserved by Crystal Professional.com