สถาบันส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจสุขภาพและความงาม เปิดอบรมหลักสูตร เพื่อประกอบธุรกิจสุขภาพและความงาม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          


Translate Site

ฝ่ายฝึกอบรม

เรียนเพ้นท์เล็บฟรีเรียนนวดไทย ฟรี เรียนสปา ฟรี เรียนสักคิ้ว ฟรี เรียนทำผม เกล้าผม ฟรี เรียนแต่งหน้า ฟรี เรียนโยคะ ฟรี เรียนการตลาด 3.0 ฟรี เรียนสมุนไพร ฟรี เรียนเพ้นท์เล็บฟรี เรียนนวดไทย ฟรี เรียนสปา ฟรี เรียนสักคิ้ว ฟรี เรียนทำผม เกล้าผม ฟรี เรียนแต่งหน้า ฟรี เรียนโยคะ ฟรี เรียนการตลาด 3.0 ฟรี เรียนสมุนไพร ฟรี เรียนเพ้นท์เล็บฟรี เรียนนวดไทยฟรี เรียนสปาฟรี เรียนสักคิ้วฟรี เรียนทำผมเกล้าผมฟรี เรียนแต่งหน้าฟรี เรียนโยคะฟรี เรียนการตลาดออนไลน์ฟรี เรียนสมุนไพรฟรี เรียนเพ้นท์เล็บฟรี เรียนนวดไทยฟรี เรียนสปาฟรี เรียนสักคิ้วฟรี เรียนทำผมเกล้าผมฟรี เรียนแต่งหน้าฟรี เรียนโยคะฟรี เรียนการตลาดออนไลน์ฟรี เรียนสมุนไพรฟรี
เรียนเพ้นท์เล็บฟรี เรียนนวดไทย ฟรี เรียนสปา ฟรี เรียนสักคิ้ว ฟรี เรียนทำผม เกล้าผม ฟรี เรียนแต่งหน้า ฟรี เรียนโยคะ ฟรี เรียนการตลาด 3.0 ฟรี เรียนสมุนไพร ฟรี เรียนเพ้นท์เล็บฟรี เรียนนวดไทย ฟรี เรียนสปา ฟรี เรียนสักคิ้ว ฟรี เรียนทำผม เกล้าผม ฟรี เรียนแต่งหน้า ฟรี เรียนโยคะ ฟรี เรียนการตลาด 3.0 ฟรี เรียนสมุนไพร ฟรี เรียนเพ้นท์เล็บฟรี เรียนนวดไทยฟรี เรียนสปาฟรี เรียนสักคิ้วฟรี เรียนทำผมเกล้าผมฟรี เรียนแต่งหน้าฟรี เรียนโยคะฟรี เรียนการตลาด 3.0 ฟรี เรียนสมุนไพร ฟรี เรียนเพ้นท์เล็บฟรี เรียนนวดไทยฟรี เรียนสปาฟรี เรียนสักคิ้วฟรี เรียนทำผมเกล้าผมฟรี เรียนแต่งหน้าฟรี เรียนโยคะฟรี เรียนการตลาด 3.0 ฟรี เรียนสมุนไพร ฟรี

สถาบัน Crystal Professional Academy

     เป็นสถาบันสุขภาพและความงาม ที่เน้นสอนหลักสูตรคุณภาพในราคาประหยัด โดยทางสถาบันได้เปิดสอนหลักสูตรต่างๆ ดังต่อไปนี้...

หลักสูตร เพ้นท์เล็บ

     เพ้นท์เล็บ หนึ่งในเรื่องความสวยความงามที่หลายคนชื่นชอบและหลงใหล และยังเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ยังเปิดกว้างและทำได้ไม่ยาก ด้วยความที่เป็นธุรกิจที่ต้นทุนไม่สูงมากนัก ขอเพียงแค่มีใจ และพร้อมจะเรียนรู้ เรา Crystal Professional Academy ก็พร้อมจะนำคุณเข้าสู่ธุรกิจเพ้นท์เล็บอย่างมืออาชีพ ด้วยหลักสูตรคุณภาพดังต่อไปนี้...

1. หลักสูตรมืออาชีพและธุรกิจเพ้นท์เล็บสำหรับผู้เริ่มต้น (ฟรี) อ่านต่อคลิ๊ก
2. หลักสูตร การเพ้นท์เล็บและต่อเล็บ  อ่านต่อคลิ๊ก
3. การต่อเล็บ Advance อะคริลิค
และยูวีเจล
อ่านต่อคลิ๊ก
4 การเพ้นท์เล็บ 3D อะคริลิค และ 3D เจล อ่านต่อคลิ๊ก

หลักสูตรนวดไทย

     นวดไทยและสปา ธุรกิจมาแรงระดับสากล ธุรกิจที่มีช่องทางและยังขาดบุคลากรอีกมาก ทั้งยังเป็นอาชีพที่หลายคนให้ความสนใจด้วยถือเป็นอาชีพผู้ให้และได้ช่วยคนทางด้านสุขภาพ Crystal Professional Academy จึงพร้อมจะพาท่านเข้าสู่ธุรกิจนวดไทยและสปา ด้วยองค์ความรู้และการบริหารจัดการที่ถูกต้องและสมบูรณ์ ด้วยหลักสูตรคุณภาพดังต่อไปนี้...

1. หลักสูตรนวดไทยสำหรับผู้เริ่มต้น (ฟรี) อ่านต่อคลิ๊ก

2. หลักสูตรนวดไทย สำหรับผู้เริ่มต้น แบบมืออาชีพ อ่านต่อคลิ๊ก 

หลักสูตรนวดและสปา

     นวดไทยและสปา ธุรกิจมาแรงระดับสากล ธุรกิจที่มีช่องทางและยังขาดบุคลากรอีกมาก ทั้งยังเป็นอาชีพที่หลายคนให้ความสนใจด้วยถือเป็นอาชีพผู้ให้และได้ช่วยคนทางด้านสุขภาพ Crystal Professional Academy จึงพร้อมจะพาท่านเข้าสู่ธุรกิจนวดไทยและสปา ด้วยองค์ความรู้และการบริหารจัดการที่ถูกต้องและสมบูรณ์ ด้วยหลักสูตรคุณภาพดังต่อไปนี้...

1. หลักสูตรสุคนธบำบัด (Aroma Therapy) อ่านต่อคลิ๊ก
2. หลักสูตรสุคนธบำบัดแบบมืออาชีพ (Professional Aroma Therapy) อ่านต่อคลิ๊ก

หลักสูตรแต่งหน้า

     สวยขึ้นได้ด้วย Make Up สิ่งที่ทั่วไปที่ต่างรู้กันดี อาชีพนี้ไม่มีวันตาย Crystal Professional Academy จึงพัฒนาหลักสูตรมืออาชีพ โดยช่างแต่งหน้าผู้มีประสบการณ์สูง และมีชื่อเสียงในวงการ เพื่อส่งต่อความรู้และเทคนิคด้านการแต่งหน้าอย่างมืออาชีพ ด้วยหลักสูตรดังนี้...

1. หลักสูตรอาชีพและธุรกิจแต่งหน้า สำหรับผู้เริ่มต้น (ฟรี) อ่านต่อคลิ๊ก

2. หลักสูตรอาชีพและธุรกิจแต่งหน้า สำหรับผู้เริ่มต้น (3 วัน) อ่านต่อคลิ๊ก

 

หลักสูตรสักคิ้วสามมิติลายเส้น

     สักคิ้วสามมิติลายเส้น หนึ่งธุรกิจด้านความงามที่มาแรงที่สุดอย่างหนึ่งในปัจจุบันนี้ เพราะเรื่องความสวยความงามนั้นคิ้วเป็นส่วนสำคัญยิ่งบนใบหน้าของผู้หญิงทุกคนไม่เว้นแม้แต่กับท่านชาย อาชีพที่เป็นทั้งธุรกิจต่อยอด และยังขาดแคลนผู้มีฝีมือ อีกมากถ้าคุณพร้อมเรา Crystal Professional Academy ขอเสนอหลักสูตรคุณภาพสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นช่างสักคิ้วสามมิติลายเส้นมืออาชีพดังนี้...

1. หลักสูตร อาชีพและธุรกิจสักคิ้วสามมิติลายเส้น สำหรับผู้เริ่มต้น (ฟรี) อ่านต่อคลิ๊ก
2. หลักสูตร อาชีพและธุรกิจสักคิ้วสามมิติลายเส้น อ่านต่อคลิ๊ก

หลักสูตรโยคะ

     ในยุคสมัยที่ทุกคนล้วนใส่ใจสุขภาพ การออกกำลังกายโยคะ อีกหนึ่งศาสตร์เพื่อสุขภาพ และยังช่วยส่งเสริมความงามจากภายใน สุขภาพดี รูปร่างดี เป็นสิ่งที่ใครก็ใฝ่หา Crystal Professional Academy จึงออกแบบหลักสูตรคุณภาพเพื่อคนรักสุขภาพและความงามดังนี้...

1. หลักสูตรโยคะเพื่อสุขภาพ อ่านต่อคลิ๊ก

หลักสูตรทำผม

     การทำผม หนึ่งธุรกิจด้านความงามที่มาแรงที่สุดอย่างหนึ่งในปัจจุบันนี้ เพราะเรื่องความสวยความงามนั้นทรงผมเป็นส่วนสำคัญยิ่งบนศีรษะของผู้หญิงทุกคนไม่เว้นแม้แต่กับท่านชาย อาชีพที่เป็นทั้งธุรกิจต่อยอด และยังขาดแคลนผู้มีฝีมือ อีกมากถ้าคุณพร้อมเรา Crystal Professional Academy ขอเสนอหลักสูตรคุณภาพสำหรับผู้ที่ต้องการเป็น ช่างทำผม (Hair Stylist) มืออาชีพดังนี้...

1. หลักสูตรอาชีพและธุรกิจเกล้าผม สำหรับผู้เริ่มต้น (ฟรี) อ่านต่อคลิ๊ก

2. หลักสูตรอาชีพและธุรกิจเกล้าผม สำหรับผู้เริ่มต้น (3 วัน) อ่านต่อคลิ๊ก

3. หลักสูตรอาชีพและธุรกิจเกล้าผม สำหรับผู้เริ่มต้น (5 วัน) อ่านต่อคลิ๊ก
About Us

Crystal Professional คือ แบรนด์สินค้าในกลุ่มสุขภาพและความงาม  ได้แก่ Crystal Nail, Crystal Spa และ Crystal Eyebrows เรามีประสบการณ์มามากกว่า 10 ปี แต่เรายังไม่หยุดที่จะพัฒนา เราจึงได้พัฒนาสถาบันการเรียนการสอนด้านสุขภาพและความงามครบวงจร เรามีหลักสูตรให้ท่านได้ทดลองเรียนฟรีก่อน 1 วัน หลักสูตรที่เปิดได้แก่ หลักสูตรเพ้นท์เล็บ หลักสูตรนวดไทย หลักสูตรสปา หลักสูตรสักคิ้วสามมิต หลักสูตรแต่งหน้า หลักสูตรทำผม หลักสูตรโยคะ หลักสูตรสมุนไพร และหลักสูตรการตลาด 3.0

สนใจเรียนกับเราติดต่อสอบถามได้ที่

สายด่วน : 089 891 4442

สายด่วนสถาบันสอนนวดไทยและสปา 092 270 9996

สายด่วนสถาบันสอนเพ้นท์เล็บ 081867 7007

สายด่วนสถาบันสอนสักคิ้ว 089 891 4442


Courses

Products


(C) Copyright 2013 All Right Reserved by Crystal Professional.com