สถาบันส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจสุขภาพและความงาม เปิดอบรมหลักสูตร เพื่อประกอบธุรกิจสุขภาพและความงาม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          


Translate Site

ฝ่ายฝึกอบรม

เรียนทำผมฟรี เรียนทำผมฟรี เรียนทำผมเกล้าผมฟรี เรียนทำผมเกล้าผมฟรี
เรียนทำผมฟรี เรียนทำผมฟรี เรียนทำผมเกล้าผมฟรี เรียนทำผมเกล้าผมฟรี

หลักสูตรทำผม

     การทำผม หนึ่งธุรกิจด้านความงามที่มาแรงที่สุดอย่างหนึ่งในปัจจุบันนี้ เพราะเรื่องความสวยความงามนั้นทรงผมเป็นส่วนสำคัญยิ่งบนศีรษะของผู้หญิงทุกคนไม่เว้นแม้แต่กับท่านชาย อาชีพที่เป็นทั้งธุรกิจต่อยอด และยังขาดแคลนผู้มีฝีมือ อีกมากถ้าคุณพร้อมเรา Crystal Professional Academy ขอเสนอหลักสูตรคุณภาพสำหรับผู้ที่ต้องการเป็น ช่างทำผม (Hair Stylist) มืออาชีพดังนี้...

1. หลักสูตรอาชีพและธุรกิจเกล้าผม สำหรับผู้เริ่มต้น (ฟรี) อ่านต่อคลิ๊ก

2. หลักสูตรอาชีพและธุรกิจเกล้าผม สำหรับผู้เริ่มต้น (3 วัน) อ่านต่อคลิ๊ก

3. หลักสูตรอาชีพและธุรกิจเกล้าผม สำหรับผู้เริ่มต้น (5 วัน) อ่านต่อคลิ๊ก

จุดเด่นของหลักสูตร

• เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน สอนเป็นขั้นตอน
• สอนให้เข้าใจธรรมชาติของผลิตภัณฑ์ ไม่ยึดติดกับแบรนด์
• ได้ฝึกปฏิบัติจริง
• ครูผู้สอนมีความชำนาญเฉพาะด้านและมากด้วยประสบการณ์
• นำไปประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ได้จริง
• ผู้เรียนจะได้รับเทคนิคต่างๆเพื่อไปปรับใช้ประกอบอาชีพได้กับทุกสถานการณ์

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

• ผู้ที่ต้องการอาชีพนำไปประกอบอาชีพ ทั้งอาชีพหลัก / เสริม และอาชีพอิสระ
• ผู้ที่มีความสนใจด้านความสวยความงาม และนักเรียนในเครือ Studio Academy
• ผู้ที่ปรารถนาให้ผู้อื่นมีผมที่สวยงาม เหมาะสมกับโอกาสต่างๆ
• ผู้ที่ต้องการต่อยอดธุรกิจสุขภาพและความงาม
• ผู้ที่ต้องการความสำเร็จในธุรกิจสุขภาพและความงาม

 


1.หลักสูตร อาชีพและธุรกิจเกล้าผม สำหรับผู้เริ่มต้น (ฟรี)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : ฟรี
ระยะเวลาเรียน : 1 วัน
หลักสูตรนี้เหมาะกับ : บุคคลทั่วไปที่สนใจในธุรกิจเกล้าผม

รายละเอียดหลักสูตร:

10.00-12.00 ทฤษฏีแก้ไขรูปหน้าและจุดบกพร่อง ด้วยทรงผม ประเภทของผม และอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการเกล้าผม
12.00-13.30 สาธิตการเกล้าผมทรงมวยต่ำ
13.30-14.30 พักกลางวัน
14.30-17.30 เรียนภาคปฏิบัติ ฝึกการยีผม ฝึกการเกล้าผมทรงมวยต่ำ

สิ่งที่คุณจะได้รับ

1.เข้าใจและเห็นภาพรวมของอาชีพและธุรกิจทำผม
2.ได้รับความรู้ และเทคนิคการเกล้าผมจากผู้เชี่ยวชาญ
3.ได้ลงมือปฏิบัติจริง ให้เกิดความเชี่ยวชาญ และมั่นใจ
4.สามารนำเทคนิคต่างๆ ไปต่อยอดธุรกิจ และประกอบอาชีพได้


 

2.หลักสูตร อาชีพและธุรกิจเกล้าผม สำหรับผู้เริ่มต้น (3 วัน)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : 3,000 บาท
ระยะเวลาเรียน : 3 วัน

รายละเอียดหลักสูตร :

วันที่ 1 อาชีพและธุรกิจเกล้าผม สำหรับผู้เริ่มต้น

10.00-12.00 ทฤษฏีแก้ไขรูปหน้าและจุดบกพร่อง ด้วยทรงผม ประเภทของผม และอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการเกล้าผม
12.00-13.30 สาธิตการเกล้าผมทรงมวยต่ำ
13.30-14.30 พักกลางวัน
14.30-17.30 เรียนภาคปฏิบัติ ฝึกการยีผม ฝึกการเกล้าผมทรงมวยต่ำ

วันที่ 2 เกล้าผมทรงพื้นฐานเพื่อประกอบอาชีพ

10.00-11.30 สาธิตการเกล้าผมทรงมวยต่ำ
11.30-13.30 เทคนิคพิเศษ สู่การเกล้าผมขั้นสูง
13.30-14.30 พักกลางวัน
14.30-17.30 เรียนภาคปฏิบัติ ฝึกการเกล้าผมทรงมวยต่ำ

วันที่ 3 เกล้าผมประยุกต์เพื่อประกอบอาชีพ

10.00-11.30 สาธิตการเกล้าผมทรงมวยสูง
11.30-13.30 เทคนิคพิเศษ สู่การเกล้าผมขั้นสูง
13.30-14.30 พักกลางวัน
14.30-17.30 เรียนภาคปฏิบัติ ฝึกการเกล้าผมทรงมวยต่ำ


สิ่งที่นักเรียนจะได้รับ

1.เข้าใจและเห็นภาพรวมของอาชีพและธุรกิจทำผม
2.ได้รับความรู้ และเทคนิคการเกล้าผมจากผู้เชี่ยวชาญ
3.ได้ลงมือปฏิบัติจริง ให้เกิดความเชี่ยวชาญ และมั่นใจ
4.สามารถเกล้าผมทรงพื้นฐานได้ และนำไปประยุกต์เป็นทรงต่างๆได้
5.สามารนำเทคนิคต่างๆ ไปต่อยอดธุรกิจ และประกอบอาชีพได้  รับงานเกล้าผมรับปริญญาและเจ้าสาวได้

3.หลักสูตร อาชีพและธุรกิจเกล้าผม สำหรับผู้เริ่มต้น (5 วัน)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : 6,000 บาท
ระยะเวลาเรียน : 5 วัน

รายละเอียดหลักสูตร :

วันที่ 1 อาชีพและธุรกิจเกล้าผม สำหรับผู้เริ่มต้น

10.00-12.00 ทฤษฏีแก้ไขรูปหน้าและจุดบกพร่อง ด้วยทรงผม ประเภทของผม และอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการเกล้าผม
12.00-13.30 สาธิตการเกล้าผมทรงมวยต่ำ
13.30-14.30 พักกลางวัน
14.30-17.30 เรียนภาคปฏิบัติ ฝึกการยีผม ฝึกการเกล้าผมทรงมวยต่ำ

วันที่ 2 เกล้าผมทรงพื้นฐานเพื่อประกอบอาชีพ

10.00-11.30 สาธิตการเกล้าผมทรงมวยต่ำ
11.30-13.30 เทคนิคพิเศษ สู่การเกล้าผมขั้นสูง
13.30-14.30 พักกลางวัน
14.30-17.30 เรียนภาคปฏิบัติ ฝึกการเกล้าผมทรงมวยต่ำ

วันที่ 3 เกล้าผมประยุกต์เพื่อประกอบอาชีพ

10.00-11.30 สาธิตการเกล้าผมทรงมวยสูง
11.30-13.30 เทคนิคพิเศษ สู่การเกล้าผมขั้นสูง
13.30-14.30 พักกลางวัน
14.30-17.30 เรียนภาคปฏิบัติ ฝึกการเกล้าผมทรงมวยต่ำ

วันที่ 4 เกล้าผมขั้นสูงเพื่อประกอบอาชีพ

10.00-11.30  สาธิตการเกล้าผมทรงกล้วยหอม
11.30-13.30 เรียนภาคปฏิบัติ ฝึกการเกล้าผมทรงกล้วยหอม
13.30-14.30 พักกลางวัน
14.30-17.30 เรียนภาคปฏิบัติ ฝึกการเกล้าผมทรงกล้วยหอม

วันที่ 5 เกล้าผมขั้นสูงเพื่อประกอบอาชีพ

10.00-11.30 สาธิตการเกล้าผมประยุกต์โดยใช้เน็ต
11.30-13.30 เรียนภาคปฏิบัติ ฝึกการเกล้าผมโดยใช้เน็ต
13.30-14.30 พักกลางวัน
14.30-17.30 เรียนภาคปฏิบัติ ฝึกการเกล้าผมโดยใช้เน็ต

สิ่งที่นักเรียนจะได้รับ

1.เข้าใจและเห็นภาพรวมของอาชีพและธุรกิจทำผม
2.ได้รับความรู้ และเทคนิคการเกล้าผมจากผู้เชี่ยวชาญ
3.ได้ลงมือปฏิบัติจริง ให้เกิดความเชี่ยวชาญ และมั่นใจ
4.สามารถเกล้าผมทรงพื้นฐานได้ และนำไปประยุกต์เป็นทรงต่างๆได้
5.สามารนำเทคนิคต่างๆ ไปต่อยอดธุรกิจ และประกอบอาชีพได้  รับงานเกล้าผมรับปริญญาและเจ้าสาวได้

About Us

Crystal Professional คือ แบรนด์สินค้าในกลุ่มสุขภาพและความงาม  ได้แก่ Crystal Nail, Crystal Spa และ Crystal Eyebrows เรามีประสบการณ์มามากกว่า 10 ปี แต่เรายังไม่หยุดที่จะพัฒนา เราจึงได้พัฒนาสถาบันการเรียนการสอนด้านสุขภาพและความงามครบวงจร เรามีหลักสูตรให้ท่านได้ทดลองเรียนฟรีก่อน 1 วัน หลักสูตรที่เปิดได้แก่ หลักสูตรเพ้นท์เล็บ หลักสูตรนวดไทย หลักสูตรสปา หลักสูตรสักคิ้วสามมิต หลักสูตรแต่งหน้า หลักสูตรทำผม หลักสูตรโยคะ หลักสูตรสมุนไพร และหลักสูตรการตลาด 3.0

สนใจเรียนกับเราติดต่อสอบถามได้ที่
สายด่วนสถาบันสอนสักคิ้ว 089 891 4442

สายด่วนสถาบันสอนนวดไทยและสปา 092 270 9996

สายด่วนสถาบันสอนเพ้นท์เล็บ 081867 7007

สายด่วน ทุกสถาบัน 089 891 4442

Courses

Products


(C) Copyright 2013 All Right Reserved by Crystal Professional.com