สถาบันส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจสุขภาพและความงาม เปิดอบรมหลักสูตร เพื่อประกอบธุรกิจสุขภาพและความงาม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          


Translate Site

ฝ่ายฝึกอบรม

   

เรียนสปาฟรี เรียนสปาฟรี เรียนสปาฟรี เรียนสปาฟรี
เรียนสปาฟรี เรียนสปาฟรี เรียนสปาฟรี เรียนสปาฟรี

หลักสูตรสปา

     นวดไทยและสปา ธุรกิจมาแรงระดับสากล ธุรกิจที่มีช่องทางและยังขาดบุคลากรอีกมาก ทั้งยังเป็นอาชีพที่หลายคนให้ความสนใจด้วยถือเป็นอาชีพผู้ให้และได้ช่วยคนทางด้านสุขภาพ Crystal Professional Academy จึงพร้อมจะพาท่านเข้าสู่ธุรกิจนวดไทยและสปา ด้วยองค์ความรู้และการบริหารจัดการที่ถูกต้องและสมบูรณ์ ด้วยหลักสูตรคุณภาพดังต่อไปนี้...

1. หลักสูตรสุคนธบำบัด (Aroma Therapy) อ่านต่อคลิ๊ก
2. หลักสูตรสุคนธบำบัดแบบมืออาชีพ (Professional Aroma Therapy) อ่านต่อคลิ๊ก 


 

1. หลักสูตรสุคนธนบำบัด หรือ Aroma Therapy

     สุคนธบำบัด เป็นศาสตร์ที่กำลังได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลายในสถาบันที่เรียกว่า “สปา”ซึ่งเป็นศาสตร์เกี่ยวกับการนำสารหอม (Aroma) ที่ได้จากธรรมชาติมาใช้เพื่อปรับสมดุลให้กับร่างกาย จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลบำบัดและรักษาตัวที่เกิดจากสภาวะเครียด อ่อนล้าทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจเป็นอย่างยิ่ง สามารถนำมาผสมผสานเข้ากับศาสตร์ทางด้านอื่นๆ เช่น การนวด การกดจุด หรือวารีบำบัด เป็นต้น เพื่อช่วยในการบำบัด บรรเทาอาการ ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย กระปรี้กระเปร่าหรือ ใช้ส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง

จุดเด่นของหลักสูตร

• เข้าใจหลักการที่แท้จริงของสุคนธบำบัด หรือ Aroma Therapy
• เข้าใจและชำนาญการเลือกใช้ชนิดของน้ำมันหอมระเหยให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
• เข้าใจและรู้ถึงสรรพคุณของน้ำมันหอมระเหยแต่ละชนิดนำมาผสมผสานกับการนวด

รายละเอียดหลักสูตร:

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : ฟรี
ระยะเวลาเรียน : 2 วัน
หลักสูตรนี้เหมาะกับ : บุคคลทั่วไปที่สนใจในธุรกิจนวด Aroma Therapy

วันที่ 1 สุคนธบำบัด หรือ Aroma Therapy สำหรับผู้เริ่มต้น

10.00-10.30 กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเรียน
เรียนภาคทฤษฎี
10.30-13.30 เรียนภาคทฤษฎี
- ปัจจัยที่มีผลกับความสำเร็จในธุรกิจนวดไทยและสปา
 - องค์ความรู้ ที่จำเป็นในธุรกิจนวดไทยและสปา
- Anatomy & Physiology
13.30-14.30 พักกลางวัน
14.30-16.30

เรียนภาคทฤษฎี
- สุคนธบำบัด หรือ Aroma Therapy

16.30-18.00 สอบภาคทฤษฎี

วันที่ 2 สุคนธบำบัด หรือ Aroma Therapy สำหรับผู้เริ่มต้น

10.00-10.30 กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเรียน
เรียนภาคทฤษฎี
10.30-13.30 เรียนภาคปฏิบัติ
- เทคนิคการนวดน้ำมัน SET A
13.30-14.30 พักกลางวัน
14.30-17.30

เรียนภาคปฏิบัติ
- เทคนิคการนวดน้ำมัน SET B

16.30-18.00 สอบภาคทฤษฎี

สิ่งที่นักเรียนจะได้รับ

1เข้าใจและเห็นภาพรวมของอาชีพและธุรกิจนวดไทยและสปาตั้งแต่เริ่มต้น
2เข้าใจในทฤษฎีสุคนธบำบัด หรือ Aroma Therapy
3สามารถนวดได้อย่างถูกวิธี


2. หลักสูตร สุคนธบำบัด หรือ Aroma Therapy แบบมืออาชีพ


รายละเอียดหลักสูตร

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : 4,500 บาท
ระยะเวลาเรียน : 5 วัน
หลักสูตรนี้เหมาะกับ : บุคคลทั่วไปที่สนใจในธุรกิจนวด Aroma Therapy

วันที่ 1 สุคนธบำบัด หรือ Aroma Therapy สำหรับผู้เริ่มต้น

10.00-10.30 กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเรียน
เรียนภาคทฤษฎี
10.30-13.30 เรียนภาคทฤษฎี
- ปัจจัยที่มีผลกับความสำเร็จในธุรกิจนวดไทยและสปา
- องค์ความรู้ ที่จำเป็นในธุรกิจนวดไทยและสปา
- Anatomy & Physiology
13.30-14.30 พักกลางวัน
14.30-16.30

เรียนภาคทฤษฎี
- สุคนธบำบัด หรือ Aroma Therapy

16.30-18.00 สอบภาคทฤษฎี

วันที่ 2 สุคนธบำบัด หรือ Aroma Therapy สำหรับผู้เริ่มต้น

10.00-10.30 กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเรียน
เรียนภาคทฤษฎี
10.30-13.30 เรียนภาคปฏิบัติ
- เทคนิคการนวดน้ำมัน
SET A
13.30-14.30 พักกลางวัน
14.30-17.30

เรียนภาคปฏิบัติ
- เทคนิคการนวดน้ำมัน
SET B

16.30-18.00 สอบภาคทฤษฎี

วันที่ 3 สุคนธบำบัด หรือ Aroma Therapy แบบมืออาชีพ

10.00-10.30 กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเรียน
10.30-13.30 เรียนภาคปฏิบัติ
- เทคนิคการนวดน้ำมัน
SET A
(ท่าขาด้านหลัง/หลัง/ท่าขาด้านหน้า)
13.30-14.30 พักกลางวัน
14.30-17.30

เรียนภาคปฏิบัติ
- เทคนิคการนวดน้ำมัน
SET B
(ท่าขาด้านหลัง/หลัง/ท่าขาด้านหน้า)

17.30-18.00 เทคนิคการตกแต่งเตียง พับผ้า เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

วันที่ 4 สุคนธบำบัด หรือ Aroma Therapy แบบมืออาชีพ

10.00-10.30 กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเรียน
10.30-13.30 เรียนภาคปฏิบัติ
- เทคนิคการนวดน้ำมัน
SET A
(ท้อง/แขน/คอ/บ่า/ไหล่/ศีรษะ/หลังท่านั่ง)
13.30-14.30 พักกลางวัน
14.30-17.30

เรียนภาคปฏิบัติ
- เทคนิคการนวดน้ำมัน
SET B
(ท้อง/แขน/คอ/บ่า/ไหล่/ศีรษะ/หลังท่านั่ง)

17.30-18.00 เทคนิคการตกแต่งเตียง พับผ้า เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

วันที่ 5 สุคนธบำบัด หรือ Aroma Therapy แบบมืออาชีพ

10.00-10.30 กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเรียน
10.30-12.00 ทบทวนภาคปฏิบัติ
- ท่านวด Aroma Therapy SET A
12.00-13.30 สอบภาคปฏิบัติ
- ท่านวด Aroma Therapy SET A
13.30-14.30 พักกลางวัน
14.30-16.00 ทบทวนภาคปฏิบัติ
- ท่านวด Aroma Therapy SET B
16.00-17.30

สอบภาคปฏิบัติ
- ท่านวด Aroma Therapy SET B

 

สิ่งที่นักเรียนจะได้รับ

1. เข้าใจและเห็นภาพรวมของอาชีพและธุรกิจนวดไทยและสปาตั้งแต่เริ่มต้น
2. เข้าใจในทฤษฎีสุคนธบำบัด หรือ Aroma Therapy
3. ชำนาญการเลือกใช้ชนิดของน้ำมันหอมระเหยให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
4. สามารถตกแต่งเตียง พับผ้า เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มได้

5. นวดด้วยเทคนิคมืออาชีพ
6. สามารถนวดเบื้องต้นได้

About Us

Crystal Professional คือ แบรนด์สินค้าในกลุ่มสุขภาพและความงาม  ได้แก่ Crystal Nail, Crystal Spa และ Crystal Eyebrows เรามีประสบการณ์มามากกว่า 10 ปี แต่เรายังไม่หยุดที่จะพัฒนา เราจึงได้พัฒนาสถาบันการเรียนการสอนด้านสุขภาพและความงามครบวงจร เรามีหลักสูตรให้ท่านได้ทดลองเรียนฟรีก่อน 1 วัน หลักสูตรที่เปิดได้แก่ หลักสูตรเพ้นท์เล็บ หลักสูตรนวดไทย หลักสูตรสปา หลักสูตรสักคิ้วสามมิต หลักสูตรแต่งหน้า หลักสูตรทำผม หลักสูตรโยคะ หลักสูตรสมุนไพร และหลักสูตรการตลาด 3.0

สนใจเรียนกับเราติดต่อสอบถามได้ที่
สายด่วนสถาบันสอนสักคิ้ว 089 891 4442

สายด่วนสถาบันสอนนวดไทยและสปา 092 270 9996

สายด่วนสถาบันสอนเพ้นท์เล็บ 081867 7007

สายด่วน ทุกสถาบัน 089 891 4442

Courses

Products


(C) Copyright 2013 All Right Reserved by Crystal Professional.com