สถาบันส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจสุขภาพและความงาม เปิดอบรมหลักสูตร เพื่อประกอบธุรกิจสุขภาพและความงาม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          


Translate Site

ฝ่ายฝึกอบรม

      

เรียนสักคิ้วฟรี เรียนสักคิ้วฟรี เรียนสักคิ้วฟรี เรียนสักคิ้วฟรี
เรียนสักคิ้วฟรี เรียนสักคิ้วฟรี เรียนสักคิ้วฟรี เรียนสักคิ้วฟรี


 3D SLIDE EYEBROWS TATTOO MAKEUP COURSE

     การสักคิ้วในปัจจุบันมีการแข่งขันค่อนข้างสูง ช่างแต่ละสถาบันต่างงัดเทคนิคใหม่ ๆขึ้นมา เพื่อเป็นจุดขายกับตนเองแต่เทคนิคที่อยู่มายาวนาน และไม่ว่านานแค่ไหน ก็ยังสร้างความนิยมไม่มีตก นั้นก็คือ การสักคิ้วด้วยเทคนิค Slide หรือ การสไลด์คิ้วซึ่งสมัยก่อนทุกคนจะรู้จักในรูปแบบการสักคิ้วถาวร แต่การสักคิ้ว สไลด์ในปัจจุบัน มีการพัฒนา นำเอาเครื่องสักรูปแบบใหม่ และ เทคนิคใหม่ ๆ เข้ามา เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเทรนคิ้วในปัจจุบัน 

การสไลด์คิ้วในปัจจุบัน จะดูเป็นธรรมชาติมากขึ้น สีสักจะพัฒนามาเพื่อสำหรับสักคิ้วโดยเฉพาะ จะเน้นคิ้วที่ดูเป็นธรรมชาติ เหมือนการใช้ดินสอเขียนคิ้ว “หัวจาง หางเข้ม” ลักษณะไล่สี แบบทรูโทน และจะอยู่ได้ประมาณ 2-3 ปี ซึ่งเป็นข้อดีสำหรับ แฟชั่นคิ้วที่มีการเปลี่ยนแปลง จะสามารถปรับแก้ไขได้ตามกระแสแฟชั่น

ระยะเวลาในการเรียน : 5 วัน

ราคาหลักสูตร : 45,500 บาท

ราคาโปรโมชั่นพิเศษเพียง : 12,500 บาท

      


 


Eyebrows Studio Academy
สถาบันสอนสักคิ้ว อันดับ 1 ในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หลักสูตรได้มาตรฐานได้รับรองจาก ศูนย์พัฒนาศิลปะการตกแต่งคิ้วสามมิติลายเส้น ภาคพื้นเอเชียแห่งเดียวในประเทศไทย ที่จะสร้างให้คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสักคิ้วระดับมืออาชีพ
สถาบัน Eyebrows Studio Academy เน้นการเรียนการสอนให้นักเรียนใส่ใจในเรื่องของการรักษาความสะอาดและสภาวะปลอดเชื่อ ด้วยระบบ หลักสูตรการสักคิ้วมืออาชีพ Eyebrows Antiseptic Cleaning System เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวช่างสักคิ้ว และ ผู้มารับบริการสักคิ้ว ว่าจะปลอดภัยจากการติดเชื้อ นอกจากนี้เรายังมีการสอนให้นักเรียนใส่ใจเกี่ยวกับการเก็บประวัติ และการซักถามประวัติของผู้ใช้บริการ รวมไปถึงความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการทั้งก่อนและหลังการสักคิ้ว ด้วยระบบ Health&Emotional Consult System อีกด้วย
          

จุดเด่นของหลักสูตร
ผู้เรียนจะได้ศึกษาการใช้เครื่อง และ การเลือกเครื่องสักที่เหมาะกับตัวเอง ความแตกต่างของเครื่องสัก เทคนิคการสไลด์คิ้ว การออกแบบคิ้วให้เท่ากัน ข้อแตกต่างระหว่างคิ้วสไลด์ กับ คิ้วถาวร การออกแบบคิ้วให้เข้ากับรูปหน้าของลูกค้า

หลักสูตรเหมาะกับใคร
-  สำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ และพื้นฐานในการสักคิ้วใดๆ มาก่อน 
-  สำหรับผู้ที่สนใจประกอบอาชีพสักคิ้ว หรือเปิดกิจการสักคิ้ว
-  สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพเสริมสวย หรือแต่งหน้าอยู่แล้ว และต้องการต่อยอดธุรกิจ
- สำหรับผู้ที่กำลังคิดที่จะเริ่มทำธุรกิจสักคิ้ว
- สำหรับผู้ที่สนใจอยากศึกษาไว้ประกอบอาชีพ
- สำหรับผู้ที่ต้องการนำไปพัฒนาธุรกิจของตนเอง
- สำหรับผู้ที่สนใจเพิ่มความรู้ให้แก่ตนเอง
- สำหรับผู้ที่สนใจมีรายได้เพิ่ม
- สำหรับผู้ที่สนใจอยากมีอาชีพเสริม

   
  

สิ่งที่นักเรียนจะได้รับ

ใบประกาศนียบัตรรับรองหลักสูตรจากสถาบันฯ 2 ประเภท โดยได้รับการรับรองจากสมาคมพัฒนาศิลปาชีพ นักเรียนสามารถนำไปยื่นขอตราประทับได้ที่กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาขอวีซ่า หรือสมัครงานได้ทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก

- ปรึกษาการประกอบธุรกิจการสักเพื่อความสวยงามจากทีมอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการประกอบธุรกิจสักคิ้วสามมิติลายเส้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

- เข้าใจในธุรกิจการสักคิ้วเพิ่มมากขึ้น

- ได้เรียนรู้ถึงแนวโน้มธุรกิจสักคิ้วในปัจจุบัน

- เพิ่มองค์ความรู้ เพื่อนำไปปรับใช้ในธุรกิจของตนเอง

- ได้ศึกษาทิศทางการเติบโตของธุรกิจสุขภาพและความงามในปัจจุบัน

สามารถบริหารจัดการร้านสักคิ้วสามมิติลายเส้นได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านของการทำการตลาดในรูปแบบต่างๆ การวางแผนทางการเงิน และการบริหารจัดการร้าน

เข้าใจองค์ความรู้ที่สำคัญที่เป็นหัวใจหลักของการสักคิ้วสามมิติลายเส้น ที่เกี่ยวข้องกับการติดของสี ตามหลักวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม
Eyebrows Studio Academy

สถาบันสอนสักคิ้วอันดับ 1 ในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หลักสูตรได้มาตรฐานได้รับรองจาก ศูนย์พัฒนาศิลปะการตกแต่งคิ้วสามมิติลายเส้น ภาคพื้นเอเชียแห่งเดียวในประเทศไทย ที่จะสร้างให้คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสักคิ้วระดับมืออาชีพ

EYEBROWS DECORATION BUSINESS COURSE (ภาพรวมธุรกิจสักคิ้ว) อ่านต่อคลิ๊ก

HIGHLIGHT SHADING EYEBROWS MAKEUP COURSE อ่านต่อคลิ๊ก

3D SLIDE EYEBROWS TATTOO MAKEUP COURSE อ่านต่อคลิ๊ก

HIGHLIGHT SHADING & 3D EYEBROWS MAKEUP COURSE อ่านต่อคลิ๊ก

PROFESSIONAL EYEBROWS MAKEUP COURSE อ่านต่อคลิ๊ก

ADVANCE EYEBROWS MAKEUP COURSE  อ่านต่อคลิ๊ก

MASTER EYEBROWS MAKEUP COURSE  อ่านต่อคลิ๊ก

MASTER ADVANCE EYEBROWS MAKEUP COURSE อ่านต่อคลิ๊ก

MASTER EYEBROWS UNLIMITED MAKEUP COURSE อ่านต่อคลิ๊ก

MASTER OF ADVANCE PROFESSIONAL EYEBROWS UNLIMITED MAKEUP COURSE อ่านต่อคลิ๊ก

MASTER OF ADVANCE TRAINER EYEBROWS MAKEUP COURSE อ่านต่อคลิ๊ก
About Us

Crystal Professional คือ แบรนด์สินค้าในกลุ่มสุขภาพและความงาม  ได้แก่ Crystal Nail, Crystal Spa และ Crystal Eyebrows เรามีประสบการณ์มามากกว่า 10 ปี แต่เรายังไม่หยุดที่จะพัฒนา เราจึงได้พัฒนาสถาบันการเรียนการสอนด้านสุขภาพและความงามครบวงจร เรามีหลักสูตรให้ท่านได้ทดลองเรียนฟรีก่อน 1 วัน หลักสูตรที่เปิดได้แก่ หลักสูตรเพ้นท์เล็บ หลักสูตรนวดไทย หลักสูตรสปา หลักสูตรสักคิ้วสามมิต หลักสูตรแต่งหน้า หลักสูตรทำผม หลักสูตรโยคะ หลักสูตรสมุนไพร และหลักสูตรการตลาด 3.0

สนใจเรียนกับเราติดต่อสอบถามได้ที่
สายด่วนสถาบันสอนสักคิ้ว 089 891 4442

สายด่วนสถาบันสอนนวดไทยและสปา 092 270 9996

สายด่วนสถาบันสอนเพ้นท์เล็บ 081867 7007

สายด่วน ทุกสถาบัน 089 891 4442

Courses

Products


(C) Copyright 2013 All Right Reserved by Crystal Professional.com