สถาบันส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจสุขภาพและความงาม เปิดอบรมหลักสูตร เพื่อประกอบธุรกิจสุขภาพและความงาม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          


Translate Site

ฝ่ายฝึกอบรม

      

เรียนสักคิ้วฟรี เรียนสักคิ้วฟรี เรียนสักคิ้วฟรี เรียนสักคิ้วฟรี
เรียนสักคิ้วฟรี เรียนสักคิ้วฟรี เรียนสักคิ้วฟรี เรียนสักคิ้วฟรี


 PROFESSIONAL EYEBROWS MAKEUP COURSE

      คิ้วเปรียบเสมือนมงกุฎของใบหน้า ปัจจุบันเป็นยุคแห่งการดูแลสุขภาพและความงาม ทำให้เกิด ธุรกิจสักคิ้วขึ้นมา เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และถือว่าเป็นธุรกิจทำเงินอีกธุรกิจหนึ่งเลยก็ว่าได้ ที่ลงทุนน้อย กำไรงาม การจะทำธุรกิจสักคิ้วให้ออกมาดีนั้น เจ้าของกิจการควรคำนึงถึงความรู้ ความสามารถเป็นอันดับแรกเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าและ ยังถือเป็นชื่อเสียงของทางร้านอีกด้วย หลักสูตรที่ทางสถาบันเปิดสอนเป็นหลักสูตร สำหรับมืออาชีพ เป็นหลักสูตรเฉพาะของทางสถาบัน Eyebrows Studio Academy ที่เล็งเห็นว่า การที่ผู้เรียนจะเปิดร้านได้นั้น ควรมีความรู้ตั้งแต่พื้นฐาน ไปจนถึง เทคนิคในการสักคิ้วในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการตอบคำถามและการให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า ทั้งก่อนและหลังการสัก เพื่อให้ผู้เรียน ได้เข้าใจถึงความสำคัญของลูกค้า เพราะเรามุ่งเน้นความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ เราไม่หวังแต่ทำธุรกิจ แต่เราหวังว่า ลูกค้าที่มาใช้บริการกับเรา จะได้รับความพึงพอใจกับไป

ระยะเวลาในการเรียน : 15 วัน

ราคาหลักสูตร : 65,500 บาท

ราคาโปรโมชั่นพิเศษเพียง : 18,500 บาท

      


 


Eyebrows Studio Academy
สถาบันสอนสักคิ้ว อันดับ 1 ในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หลักสูตรได้มาตรฐานได้รับรองจาก ศูนย์พัฒนาศิลปะการตกแต่งคิ้วสามมิติลายเส้น ภาคพื้นเอเชียแห่งเดียวในประเทศไทย ที่จะสร้างให้คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสักคิ้วระดับมืออาชีพ
สถาบัน Eyebrows Studio Academy เน้นการเรียนการสอนให้นักเรียนใส่ใจในเรื่องของการรักษาความสะอาดและสภาวะปลอดเชื่อ ด้วยระบบ หลักสูตรการสักคิ้วมืออาชีพ Eyebrows Antiseptic Cleaning System เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวช่างสักคิ้ว และ ผู้มารับบริการสักคิ้ว ว่าจะปลอดภัยจากการติดเชื้อ นอกจากนี้เรายังมีการสอนให้นักเรียนใส่ใจเกี่ยวกับการเก็บประวัติ และการซักถามประวัติของผู้ใช้บริการ รวมไปถึงความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการทั้งก่อนและหลังการสักคิ้ว ด้วยระบบ Health&Emotional Consult System อีกด้วย
          

จุดเด่นของหลักสูตร
 เป็นหลักสูตรเฉาะ ของสถาบัน Eyebrows Studio Academy ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน เป็นมืออาชีพในธุรกิจสักคิ้ว สอนตั้งแต่พื้นฐาน จนเป็นมืออาชีพ เรียนรู้กับการสักคนจริง หลังจากเรียนจบผู้เรียนสามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริง อธิบายขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงการดูแลหลังการสัก ครบทุกขั้นตอน

หลักสูตรเหมาะกับใคร
-  ได้เรียนรู้หลักสูตรการสักคิ้วแบบมืออาชีพ 
-  สำหรับผู้ที่สนใจประกอบอาชีพสักคิ้ว หรือเปิดกิจการสักคิ้ว
-  สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพเสริมสวย หรือแต่งหน้าอยู่แล้ว และต้องการต่อยอดธุรกิจ
- สำหรับผู้ที่กำลังคิดที่จะเริ่มทำธุรกิจสักคิ้ว
- สำหรับผู้ที่สนใจอยากศึกษาไว้ประกอบอาชีพ
- สำหรับผู้ที่ต้องการนำไปพัฒนาธุรกิจของตนเอง
- สำหรับผู้ที่สนใจเพิ่มความรู้ให้แก่ตนเอง
- สำหรับผู้ที่สนใจมีรายได้เพิ่ม
- สำหรับผู้ที่สนใจอยากมีอาชีพเสริม

   
  

สิ่งที่นักเรียนจะได้รับ

ใบประกาศนียบัตรรับรองหลักสูตรจากสถาบันฯ 2 ประเภท โดยได้รับการรับรองจากสมาคมพัฒนาศิลปาชีพ นักเรียนสามารถนำไปยื่นขอตราประทับได้ที่กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาขอวีซ่า หรือสมัครงานได้ทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก

- ปรึกษาการประกอบธุรกิจการสักเพื่อความสวยงามจากทีมอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการประกอบธุรกิจสักคิ้วสามมิติลายเส้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

- เข้าใจในธุรกิจการสักคิ้วเพิ่มมากขึ้น

- ได้เรียนรู้ถึงแนวโน้มธุรกิจสักคิ้วในปัจจุบัน

- เพิ่มองค์ความรู้ เพื่อนำไปปรับใช้ในธุรกิจของตนเอง

สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์อยู่แล้ว เป็นการเพิ่มเทคนิคใหม่ ๆ

เข้าใจองค์ความรู้ที่สำคัญที่เป็นหัวใจหลักของการสักคิ้วสามมิติลายเส้น ที่เกี่ยวข้องกับการติดของสี ตามหลักวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม

เพื่อให้เป็นช่างที่ตามเทรนอยู่เสมอEyebrows Studio Academy

สถาบันสอนสักคิ้วอันดับ 1 ในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หลักสูตรได้มาตรฐานได้รับรองจาก ศูนย์พัฒนาศิลปะการตกแต่งคิ้วสามมิติลายเส้น ภาคพื้นเอเชียแห่งเดียวในประเทศไทย ที่จะสร้างให้คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสักคิ้วระดับมืออาชีพ

EYEBROWS DECORATION BUSINESS COURSE (ภาพรวมธุรกิจสักคิ้ว) อ่านต่อคลิ๊ก

HIGHLIGHT SHADING EYEBROWS MAKEUP COURSE อ่านต่อคลิ๊ก

3D SLIDE EYEBROWS TATTOO MAKEUP COURSE อ่านต่อคลิ๊ก

HIGHLIGHT SHADING & 3D EYEBROWS MAKEUP COURSE อ่านต่อคลิ๊ก

PROFESSIONAL EYEBROWS MAKEUP COURSE อ่านต่อคลิ๊ก

ADVANCE EYEBROWS MAKEUP COURSE  อ่านต่อคลิ๊ก

MASTER EYEBROWS MAKEUP COURSE  อ่านต่อคลิ๊ก

MASTER ADVANCE EYEBROWS MAKEUP COURSE อ่านต่อคลิ๊ก

MASTER EYEBROWS UNLIMITED MAKEUP COURSE อ่านต่อคลิ๊ก

MASTER OF ADVANCE PROFESSIONAL EYEBROWS UNLIMITED MAKEUP COURSE อ่านต่อคลิ๊ก

MASTER OF ADVANCE TRAINER EYEBROWS MAKEUP COURSE อ่านต่อคลิ๊ก
About Us

Crystal Professional คือ แบรนด์สินค้าในกลุ่มสุขภาพและความงาม  ได้แก่ Crystal Nail, Crystal Spa และ Crystal Eyebrows เรามีประสบการณ์มามากกว่า 10 ปี แต่เรายังไม่หยุดที่จะพัฒนา เราจึงได้พัฒนาสถาบันการเรียนการสอนด้านสุขภาพและความงามครบวงจร เรามีหลักสูตรให้ท่านได้ทดลองเรียนฟรีก่อน 1 วัน หลักสูตรที่เปิดได้แก่ หลักสูตรเพ้นท์เล็บ หลักสูตรนวดไทย หลักสูตรสปา หลักสูตรสักคิ้วสามมิต หลักสูตรแต่งหน้า หลักสูตรทำผม หลักสูตรโยคะ หลักสูตรสมุนไพร และหลักสูตรการตลาด 3.0

สนใจเรียนกับเราติดต่อสอบถามได้ที่
085-488-5001, 085-488-5006

Courses

Products


(C) Copyright 2013 All Right Reserved by Crystal Professional.com