สถาบันส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจสุขภาพและความงาม เปิดอบรมหลักสูตร เพื่อประกอบธุรกิจสุขภาพและความงาม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          


Translate Site

ฝ่ายฝึกอบรม

      

เรียนสักคิ้วฟรี เรียนสักคิ้วฟรี เรียนสักคิ้วฟรี เรียนสักคิ้วฟรี
เรียนสักคิ้วฟรี เรียนสักคิ้วฟรี เรียนสักคิ้วฟรี เรียนสักคิ้วฟรี


 ADVANCE EYEBROWS MAKEUP COURSE

      คิ้วเปรียบเสมือนมงกุฎของใบหน้า ปัจจุบันเป็นยุคแห่งการดูแลสุขภาพและความงาม ทำให้เกิด ธุรกิจสักคิ้วขึ้นมา เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และถือว่าเป็นธุรกิจทำเงินอีกธุรกิจหนึ่งเลยก็ว่าได้ ที่ลงทุนน้อย กำไรงาม การจะทำธุรกิจสักคิ้วให้ออกมาดีนั้น เจ้าของกิจการควรคำนึงถึงความรู้ ความสามารถเป็นอันดับแรกเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าและ ยังถือเป็นชื่อเสียงของทางร้านอีกด้วย หลักสูตรที่ทางสถาบันเปิดสอนเป็นหลักสูตร สำหรับมืออาชีพ 

เป็นหลักสูตรที่สร้างขึ้นมาเพื่อ มุ่งเน้นให้ผู้เรียน เห็นความสำคัญกับการสักคิ้ว การสักคิ้วไม่ใช่แค่การสักมาเพื่อให้สวยเพียงอย่างเดียวแต่มุ่งหวังให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการ ของการสักคิ้ว เพื่อให้ผู้ที่จบออกไป เป็นช่างสักคิ้วที่มีคุณภาพ และสามรถปฏิบัติได้ตามมาตรฐาน และที่สำคัญกว่าสิ่งอื่นใด คือมุ่งเน้น ให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด

ระยะเวลาในการเรียน : 20 วัน

ราคาหลักสูตร : 85,500 บาท

ราคาโปรโมชั่นพิเศษเพียง : 20,500 บาท

      


 


Eyebrows Studio Academy
สถาบันสอนสักคิ้ว อันดับ 1 ในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หลักสูตรได้มาตรฐานได้รับรองจาก ศูนย์พัฒนาศิลปะการตกแต่งคิ้วสามมิติลายเส้น ภาคพื้นเอเชียแห่งเดียวในประเทศไทย ที่จะสร้างให้คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสักคิ้วระดับมืออาชีพ
สถาบัน Eyebrows Studio Academy เน้นการเรียนการสอนให้นักเรียนใส่ใจในเรื่องของการรักษาความสะอาดและสภาวะปลอดเชื่อ ด้วยระบบ หลักสูตรการสักคิ้วมืออาชีพ Eyebrows Antiseptic Cleaning System เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวช่างสักคิ้ว และ ผู้มารับบริการสักคิ้ว ว่าจะปลอดภัยจากการติดเชื้อ นอกจากนี้เรายังมีการสอนให้นักเรียนใส่ใจเกี่ยวกับการเก็บประวัติ และการซักถามประวัติของผู้ใช้บริการ รวมไปถึงความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการทั้งก่อนและหลังการสักคิ้ว ด้วยระบบ Health&Emotional Consult System อีกด้วย
          

จุดเด่นของหลักสูตร
 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐาน จนถึงขั้นตอนการสัก การตอบคำถามและการดูแลหลังการสัก ทฤษฎีชั้นผิวหนัง กับการสัก เป็นหลักสูตรที่ทำให้คุณมีความเข้าใจ และเป็นผู้เชี่ยวชาญในทฤษฎีชั้นผิวหนัง เพื่อให้คุณเป็นช่างสักคิ้วมืออาชีพ ที่มีความรู้ ความชำนาญ ในเรื่องของการสักคิ้ว ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทฤษฎีโครงคิ้วและใบหน้า เทคนิคการเขียนโครงคิ้วให้เหมาะสมกับใบหน้า เป็นหลักสูตรสำคัญที่ทำให้คุณมีความเข้าใจ และเป็นมืออาชีพเกี่ยวกับการเขียนคิ้วให้รับกับใบหน้าของลูกค้าเป็นหลัก เพื่อสามารถออกแบบโครงคิ้วให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าได้ การเลือกใช้อุปกรณ์การสักคิ้ว เป็นการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้อุปกรณ์ เนื่องจากเราเป็นผู้นำในวงการสักคิ้วจากประสบการณ์ตรง มากกว่า 13 ปี ทำให้มีความเชี่ยวชาญในการเลือกอุปกรณ์ ที่มีคุณภาพสูง ให้เหมาะสมกับการใช้งานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

หลักสูตรเหมาะกับใคร
-  ได้เรียนรู้หลักสูตรการสักคิ้วแบบมืออาชีพ 
-  สำหรับผู้ที่สนใจประกอบอาชีพสักคิ้ว หรือเปิดกิจการสักคิ้ว
-  สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพเสริมสวย หรือแต่งหน้าอยู่แล้ว และต้องการต่อยอดธุรกิจ
- สำหรับผู้ที่กำลังคิดที่จะเริ่มทำธุรกิจสักคิ้ว
- สำหรับผู้ที่สนใจอยากศึกษาไว้ประกอบอาชีพ
- สำหรับผู้ที่ต้องการนำไปพัฒนาธุรกิจของตนเอง
- สำหรับผู้ที่สนใจเพิ่มความรู้ให้แก่ตนเอง
- สำหรับผู้ที่สนใจมีรายได้เพิ่ม
- สำหรับผู้ที่สนใจอยากมีอาชีพเสริม

  

สิ่งที่นักเรียนจะได้รับ

ใบประกาศนียบัตรรับรองหลักสูตรจากสถาบันฯ 2 ประเภท โดยได้รับการรับรองจากสมาคมพัฒนาศิลปาชีพ นักเรียนสามารถนำไปยื่นขอตราประทับได้ที่กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาขอวีซ่า หรือสมัครงานได้ทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก

- ปรึกษาการประกอบธุรกิจการสักเพื่อความสวยงามจากทีมอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการประกอบธุรกิจสักคิ้วสามมิติลายเส้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

- เข้าใจในธุรกิจการสักคิ้วเพิ่มมากขึ้น

- ได้เรียนรู้ถึงแนวโน้มธุรกิจสักคิ้วในปัจจุบัน

- เพิ่มองค์ความรู้ เพื่อนำไปปรับใช้ในธุรกิจของตนเอง

สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์อยู่แล้ว เป็นการเพิ่มเทคนิคใหม่ ๆ

เข้าใจองค์ความรู้ที่สำคัญที่เป็นหัวใจหลักของการสักคิ้วสามมิติลายเส้น ที่เกี่ยวข้องกับการติดของสี ตามหลักวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม

เพื่อให้เป็นช่างที่ตามเทรนอยู่เสมอEyebrows Studio Academy

สถาบันสอนสักคิ้วอันดับ 1 ในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หลักสูตรได้มาตรฐานได้รับรองจาก ศูนย์พัฒนาศิลปะการตกแต่งคิ้วสามมิติลายเส้น ภาคพื้นเอเชียแห่งเดียวในประเทศไทย ที่จะสร้างให้คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสักคิ้วระดับมืออาชีพ

EYEBROWS DECORATION BUSINESS COURSE (ภาพรวมธุรกิจสักคิ้ว) อ่านต่อคลิ๊ก

HIGHLIGHT SHADING EYEBROWS MAKEUP COURSE อ่านต่อคลิ๊ก

3D SLIDE EYEBROWS TATTOO MAKEUP COURSE อ่านต่อคลิ๊ก

HIGHLIGHT SHADING & 3D EYEBROWS MAKEUP COURSE อ่านต่อคลิ๊ก

PROFESSIONAL EYEBROWS MAKEUP COURSE อ่านต่อคลิ๊ก

ADVANCE EYEBROWS MAKEUP COURSE  อ่านต่อคลิ๊ก

MASTER EYEBROWS MAKEUP COURSE  อ่านต่อคลิ๊ก

MASTER ADVANCE EYEBROWS MAKEUP COURSE อ่านต่อคลิ๊ก

MASTER EYEBROWS UNLIMITED MAKEUP COURSE อ่านต่อคลิ๊ก

MASTER OF ADVANCE PROFESSIONAL EYEBROWS UNLIMITED MAKEUP COURSE อ่านต่อคลิ๊ก

MASTER OF ADVANCE TRAINER EYEBROWS MAKEUP COURSE อ่านต่อคลิ๊ก
About Us

Crystal Professional คือ แบรนด์สินค้าในกลุ่มสุขภาพและความงาม  ได้แก่ Crystal Nail, Crystal Spa และ Crystal Eyebrows เรามีประสบการณ์มามากกว่า 10 ปี แต่เรายังไม่หยุดที่จะพัฒนา เราจึงได้พัฒนาสถาบันการเรียนการสอนด้านสุขภาพและความงามครบวงจร เรามีหลักสูตรให้ท่านได้ทดลองเรียนฟรีก่อน 1 วัน หลักสูตรที่เปิดได้แก่ หลักสูตรเพ้นท์เล็บ หลักสูตรนวดไทย หลักสูตรสปา หลักสูตรสักคิ้วสามมิต หลักสูตรแต่งหน้า หลักสูตรทำผม หลักสูตรโยคะ หลักสูตรสมุนไพร และหลักสูตรการตลาด 3.0

สนใจเรียนกับเราติดต่อสอบถามได้ที่
สายด่วนสถาบันสอนสักคิ้ว 089 891 4442

สายด่วนสถาบันสอนนวดไทยและสปา 092 270 9996

สายด่วนสถาบันสอนเพ้นท์เล็บ 081867 7007

สายด่วน ทุกสถาบัน 089 891 4442

Courses

Products


(C) Copyright 2013 All Right Reserved by Crystal Professional.com