สถาบันส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจสุขภาพและความงาม เปิดอบรมหลักสูตร เพื่อประกอบธุรกิจสุขภาพและความงาม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          


Translate Site

ฝ่ายฝึกอบรม

สถาบันสอนนวดไทย และสปา Massage and Spa

      

เรียนสักคิ้วฟรี เรียนสักคิ้วฟรี เรียนสักคิ้วฟรี เรียนสักคิ้วฟรี


 MASTER EYEBROWS MAKEUP COURSE

      หลักสำคัญที่ผู้เรียนจะได้รับจากสถาบันของเรา คือการได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้ฝึกฝนจากหุ่นจริง จึงทำให้ผู้เรียนที่จบจากสถาบันของเรา สามารถไปปฏิบัติงานได้จริง ได้มีความรู้ความเข้าใจ ในการทำงานจริง ช่างสักคิ้วต้องพบเจอเหตุการณ์หลากหลาย ผู้เรียนสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ จากการที่เรียนกับทางสถาบัน สามารถสอบถามครูอาจารย์ได้ตลอด ถึงแม้จะจบหลักสูตรไปแล้วก็ตาม เรายังคอยให้ความรู้และเทคนิคต่าง ๆ แกผู้เรียนอยู่เสมอ เพื่อให้ผู้เรียนได้มีความมั่นใจ และ อุ่นใจว่ายังมีคนคอยให้คำปรึกษาอยู่เสมอ

      


 


Eyebrows Studio Academy
สถาบันสอนสักคิ้ว อันดับ 1 ในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หลักสูตรได้มาตรฐานได้รับรองจาก ศูนย์พัฒนาศิลปะการตกแต่งคิ้วสามมิติลายเส้น ภาคพื้นเอเชียแห่งเดียวในประเทศไทย ที่จะสร้างให้คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสักคิ้วระดับมืออาชีพ
สถาบัน Eyebrows Studio Academy เน้นการเรียนการสอนให้นักเรียนใส่ใจในเรื่องของการรักษาความสะอาดและสภาวะปลอดเชื่อ ด้วยระบบ หลักสูตรการสักคิ้วมืออาชีพ Eyebrows Antiseptic Cleaning System เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวช่างสักคิ้ว และ ผู้มารับบริการสักคิ้ว ว่าจะปลอดภัยจากการติดเชื้อ นอกจากนี้เรายังมีการสอนให้นักเรียนใส่ใจเกี่ยวกับการเก็บประวัติ และการซักถามประวัติของผู้ใช้บริการ รวมไปถึงความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการทั้งก่อนและหลังการสักคิ้ว ด้วยระบบ Health&Emotional Consult System อีกด้วย
          

จุดเด่นของหลักสูตร
 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐาน จนถึงขั้นตอนการสัก การตอบคำถามและการดูแลหลังการสัก ทฤษฎีชั้นผิวหนัง กับการสัก เป็นหลักสูตรที่ทำให้คุณมีความเข้าใจ และเป็นผู้เชี่ยวชาญในทฤษฎีชั้นผิวหนัง เพื่อให้คุณเป็นช่างสักคิ้วมืออาชีพ ที่มีความรู้ ความชำนาญ ในเรื่องของการสักคิ้ว ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทฤษฎีโครงคิ้วและใบหน้า เทคนิคการเขียนโครงคิ้วให้เหมาะสมกับใบหน้า เป็นหลักสูตรสำคัญที่ทำให้คุณมีความเข้าใจ และเป็นมืออาชีพเกี่ยวกับการเขียนคิ้วให้รับกับใบหน้าของลูกค้าเป็นหลัก เพื่อสามารถออกแบบโครงคิ้วให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าได้ การเลือกใช้อุปกรณ์การสักคิ้ว เป็นการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้อุปกรณ์ เนื่องจากเราเป็นผู้นำในวงการสักคิ้วจากประสบการณ์ตรง มากกว่า 13 ปี ทำให้มีความเชี่ยวชาญในการเลือกอุปกรณ์ ที่มีคุณภาพสูง ให้เหมาะสมกับการใช้งานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

หลักสูตรเหมาะกับใคร
-  ได้เรียนรู้หลักสูตรการสักคิ้วแบบมืออาชีพ 
-  สำหรับผู้ที่สนใจประกอบอาชีพสักคิ้ว หรือเปิดกิจการสักคิ้ว
-  สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพเสริมสวย หรือแต่งหน้าอยู่แล้ว และต้องการต่อยอดธุรกิจ
- สำหรับผู้ที่กำลังคิดที่จะเริ่มทำธุรกิจสักคิ้ว
- สำหรับผู้ที่สนใจอยากศึกษาไว้ประกอบอาชีพ
- สำหรับผู้ที่ต้องการนำไปพัฒนาธุรกิจของตนเอง
- สำหรับผู้ที่สนใจเพิ่มความรู้ให้แก่ตนเอง
- สำหรับผู้ที่สนใจมีรายได้เพิ่ม
- สำหรับผู้ที่สนใจอยากมีอาชีพเสริม

  

สิ่งที่นักเรียนจะได้รับ

ใบประกาศนียบัตรรับรองหลักสูตรจากสถาบันฯ 2 ประเภท โดยได้รับการรับรองจากสมาคมพัฒนาศิลปาชีพ นักเรียนสามารถนำไปยื่นขอตราประทับได้ที่กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาขอวีซ่า หรือสมัครงานได้ทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก

- ปรึกษาการประกอบธุรกิจการสักเพื่อความสวยงามจากทีมอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการประกอบธุรกิจสักคิ้วสามมิติลายเส้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

- เข้าใจในธุรกิจการสักคิ้วเพิ่มมากขึ้น

- ได้เรียนรู้ถึงแนวโน้มธุรกิจสักคิ้วในปัจจุบัน

- เพิ่มองค์ความรู้ เพื่อนำไปปรับใช้ในธุรกิจของตนเอง

สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์อยู่แล้ว เป็นการเพิ่มเทคนิคใหม่ ๆ

เข้าใจองค์ความรู้ที่สำคัญที่เป็นหัวใจหลักของการสักคิ้วสามมิติลายเส้น ที่เกี่ยวข้องกับการติดของสี ตามหลักวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม

เพื่อให้เป็นช่างที่ตามเทรนอยู่เสมอEyebrows Studio Academy

สถาบันสอนสักคิ้วอันดับ 1 ในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หลักสูตรได้มาตรฐานได้รับรองจาก ศูนย์พัฒนาศิลปะการตกแต่งคิ้วสามมิติลายเส้น ภาคพื้นเอเชียแห่งเดียวในประเทศไทย ที่จะสร้างให้คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสักคิ้วระดับมืออาชีพ

About Us

     Crystal Professional คือ แบรนด์สินค้าในกลุ่มสุขภาพและความงาม  ได้แก่ Crystal Nail, Crystal Spa และ Crystal Eyebrows เรามีประสบการณ์มามากกว่า 10 ปี แต่เรายังไม่หยุดที่จะพัฒนา เราจึงได้พัฒนาสถาบันการเรียนการสอนด้านสุขภาพและความงามครบวงจร เรามีหลักสูตรให้ท่านได้ทดลองเรียนฟรีก่อน 1 วัน หลักสูตรที่เปิดได้แก่ หลักสูตรเพ้นท์เล็บ หลักสูตรนวดไทย หลักสูตรสปา หลักสูตรสักคิ้วสามมิต หลักสูตรแต่งหน้า หลักสูตรทำผม หลักสูตรโยคะ 

สนใจเรียนกับเราติดต่อสอบถามได้ที่

     สายนวดไทยและ สปา : 081-375-2200

     สักคิ้ว : 089-891-4442

     ทำเล็บ : 081-867-7007

     Add Line : 098-818-1624Courses

Products

(C) Copyright 2013 All Right Reserved by Crystal Professional.com